Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak, s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
(Officium Divinum: A keresztségben tett fogadalmak megújítása)
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.
(Loyolai Szent Ignác)
„Credo ut intelligam”: (előzetesen) hiszem Isten létét, hogy ennek következtében egyáltalán intelligálni tudjak (Őt és minden mást).
(Szent Anzelm, ford: Dér Katalin)
„Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”
(Szent Atanáz)
Feledd el, Uram, bűneinket és atyáink bűnét, és ne büntess minket bűneinkért.

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


  KEDVES LÁTOGATÓ!
  Ezen a honlapon magyar és külföldi - elsősorban német - forrásból származó katolikus irodalmat,
  hírt, sajtócikket olvashat, melyek a hagyományos - csaknem kétezer éves - katolikus tanítást tükrözik.
  Honlapomat a

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁNAK             
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK             
ajánlottam fel.       

„KI AZ, AKI MEGGYŐZI A VILÁGOT, MINT AKI HISZI, HOGY
JÉZUS AZ ISTEN FIA?”

VENI DOMINE, ET NOLI TARDARE!
JÖJJ, URAM, ÉS NE KÉSS!

2018. február 14.- 2018. március 31.
NAGYBÖJT

2018. március 18.
A SZENVEDÉS VASÁRNAPJA

2018. március 19.
SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

Gondolj reánk, Uram, isteni kegyességeddel!
Látogass meg minket szabadításoddal!

Boldogságos Szűz Mária időszerinti antifonája Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepétől Nagyszombatig:
Mennyországnak Királynéja, angyaloknak szent Asszonya, áldott gyökér, Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent Anyja. - Te általad e világra új világosság árada, örök dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra. - Áldott légy drágalátos Szűz! Isten veled szép virág Szűz, mennyben szent Fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.


ÚJ!A LEGÚJABB FRISSÍTÉSEKÚJ!

NAGYASSZONYUNK TRÓNJA ÁLL MINDÖRÖKKÉ!

ÚJ!VISSZAFORDÍTHATATLANÚJ!

AZ EGYHÁZ ÉS ASMODEUS – FOLYTATÁS

ISTEN A MAGA SZÁMÁRA TARTJA FENN A GYŐZELMET...

ADVERSUS HAERESES – FOLYTATÁSKERESÉS A HONLAPON              RÉGI FÓRUM              KATOLIKUS NAPTÁR

Kedves Látogatónk! A honlap anyaga folyamatosan kerül feltöltésre!
Az utolsó frissítés – 2018. március 8. és 14. – cikkei „Ú”-val vannak jelölve MAGYARORSZÁG
 KIRÁLYNŐJE

 Boldogasszony Anyánkkal,
 Nagyasszonyunkkal
 Magyarország Királynőjével
 kapcsolatos írások, dokumentumok
 AZ IDŐK VÉGE

 Hírek a zsinatutáni újegyház
 saját magát felszámoló
 tevékenységéről HÍREK

  Információk a szentmisével
  kapcsolatban,
  havi szentmiserend,
  és egyházi hírek a nagyvilágból

 VATIKÁN

  Ehelyütt a Vatikánból érkező
  tudósításokat, prédikációkat
  és más vatikáni dokumentumokat
  (pl. régi enciklikákat) olvashat KÖNYVTÁR
  Ebben a mappában négy fiók van
  Az ELSŐ-ben rövidebb cikkeket,
  a MÁSODIK-ban hosszabb
  írásokat, a HARMADIK-ban
  leginkább az FSSPX-t érintő
  anyagot, míg a NEGYEDIK-ben
  ajánlott irodalmat talál
 MAGYARORSZÁG

  Ebben a fiókban a katolikus tradíció
  mai magyarországi helyzetével
  kapcsolatos képes és
  szöveges információk találhatóak SZENTMISE

  Ezen az oldalon a szentmisével
  – mind az ún. „tridenti”,
  mind az újjal – kapcsolatos hír,
  dokumentum található

  PROTESTANTIZMUS

  A téma fontossága miatt erre a
  külön oldalra kerül minden,
  a protestantizmussal kapcsolatos
  cikk, dokumentum
  GALÉRIA

  Ehelyütt különböző fontos
  katolikus eseményről
  készült hang-,video- és
  képanyag tekinthető meg

  SZENT MARGIT LAP

  A fenti címmel megjelenő havilap
  1995 decembere és 2009 áprilisa
  között megjelent összesen
  155 számának anyaga


 A HONLAPRÓL

  Felajánlási ima és
  a honlappal kapcsolatos
  tudnivalók és
  szerkesztői üzenetek CÍMEK

  A honlappal és más
  katolikus szervezetekkel
  kapcsolatos címek,
  elérhetőségek


„A liberális inkoherens ember, igent mond, nemet mond; soha nem tudja biztosan; soha nem kötelezi el magát egyértel-
műen egy irányban, állandóan kétértelműen beszél, és mindezt abból az aggodalomból, hogy amit mond, netán nem tetszik a világnak.” Az igazi pásztor nem ilyen; ellenkezőleg, az igazi pásztor exorcista, aki az ördögöt nevén képes nevezni.
(Billot bíboros, Pater Rioult)

MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, NAGYASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA
URALKODJ  FÖLÖTTÜNK  ÉS  HARCOLJ  ÉRETTÜNK!


Impresszum
.....