„Nem engedhetem meg magamnak, hogy itt lássanak”
(forrás: www.kreuz.net – 2008. június 26.)

Miként erről e honlap és számos magyar internetes fórum is beszámolt, Dario Castrillón Hoyos bíboros, az Ecclesia Dei bizottság elnöke a ‘Latin Mass Society’ meghívására június 14-én tridenti rítusú ünnepélyes nagymisét celebrált a londoni Westminster székesegyházban. A bíboros, mind a mise előtt, mind utána beszélt a „gregorián mise” (ahogy ő nevezte a tridenti rítust) megnövekedett szerepéről.

Hoyos bíboros miséjén se a helyi egyházmegye püspöke, Cormac Murphy-O’Connor bíboros, se az egyházmegye négy segédpüspöke nem vett részt. A híresztelések szerint XVI. Benedek pápa a rossz modor eme megnyilatkozását igencsak helytelenítette.

De vajon mivel lehet a protokoll ilyen nagyfokú megsértését megmagyarázni? A válasz a Hoyos bíboros által celebrált liturgia tartalmában és stílusában keresendő.

A bíboros a székesegyházba Cappa magna, egy hat méter hosszú purpur színű selyemuszállyal vonult be. Sok év telt el már azóta, hogy ezt a ruhadarabot a Westminsterben látni lehetett. 40 éve, mióta a Westminsterben nem ünnepeltek tridenti misét, a Cappa magna-t – bár soha nem lett eltörölve – senki nem használta.

Míg a liberális angol püspökök „fontos elfoglaltságuk miatt” lemondták a misén való részvételt, a mise alatt látni lehetett, ahogy az egyházmegye „besúgói” fejüket nyújtogatva keresték a padokban esetleg megbúvó klerikusokat. Damian Thompson, a brit katolikus újság, a ‘Catholic Herald’ újságírója arról számolt be, hogy egy fiatal pap, aki a templom leghátsó részében civil ruhában volt jelen, találkozásukkor odasúgta neki: „Nem engedhetem meg magamnak, hogy itt lássanak.” Az újságíró szerint, bár a hívek nagy része nem tud róla, Anglia és Wales katolikus egyháza közel áll egy polgárháború kitöréséhez. Ennek első jelei már érezhetőek is.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA