A volt milánói érsek, Martini bíboros, elhatárolódott a Humanae Vitae enciklikától
(forrás: www.katolikus-honlap.hu fóruma – 2008. november 5.)

A milánói érsek, Martini bíboros, aki egyébként kicsi híján pápa lett, elhatárolódott a Humanae Vitae enciklikától, mely szerinte rendkívüli károkat okozott úgy a családoknak, mint az Egyháznak. Martini időszerűtlennek tartja a fogamzásgátló szerek tilalmát is, többek között. Reméli, hogy véget ér VI. Pál és II. János Pál pápa e tekintetben szigorú kurzusa, és a Humanae Vitae kihirdetésének 40. évfordulóján nyilatkozik a pápa arról, hogy szerint is meghaladott-e az enciklika vagy sem.

E hírrel kapcsolatban óhatatlanul felmerül a kérdés:
     1. Mivel ez a kijelentés nyilvános volt, az érsek tagja maradt-e a katolikus Egyháznak, vagy e kijelentésével önmagától beálló kiközösítést vont-e magára?
     2. A fogamzásgátló szerek tilalma az egyház tévedhetetlen tanítása-e, azaz a megváltoztathatatlan hitletétemény erkölcsi mozzanat-e vagy sem?

A Humanae Vitae enciklikát a sajtónak bemutató Msgr. Lambruschini 1968. július 29-én kijelentette: „A dokumentum nem tévedhetetlen pápai tanítás, bár a Tanítóhivatal olyan megnyilatkozása, amely minden katolikus hívőtől engedelmességet vár. A pápa e dokumentumban a természettörvényt értelmezi, nincs meg tehát az abszolút tévedhetetlenségnek az a garanciája, ami a kinyilatkoztatásban benne foglalt hittani és erkölcsi igazságok ex cathedra definíciójánál megvan.”

Azonban a Humanae Vitae tanítását jó néhány későbbi dokumentum megerősítette:
     Quaestio de abortu (1974), Persona humana (1975), Familiaris consortio (1981), Donum vitae (1987), Catholicae Ecclesiae Catechismus (1992), Veritatis splendor (1993), Evangelium vitae (1995), II. János Pál páoa: Beszéd a Humanae Vitae megjelenésének 20. évfordulóján a moralisták nemzetközi kongresszusa résztvevőihöz (1988. XI. 12.).

De az Egyház Humanae Vitae-t megelőző hagyománya is a Humanae Vitae álláspontját támogatja. Például:
     – Szt. Ágoston: „Tiltott módon és erkölcstelenül él feleségével, aki a gyermekfogamzást megakadályozza.”
     – XI. Piusz pápa: „A házassági jog gyakorlása természeténél fogva a gyermeknemzésre irányul; tehát a természet elleni vétek és benső lényegében ocsmány és tisztességtelen dolgot tesznek, akik annak célját és hatását meghiúsítják.”
     – Mindszenty bíboros: „Az egyetlen, ami a parázna kéjelgést a törvényszentesítette érintkezéstől megkülönbözteti, a házassági fajfenntartás. Ha a fajfenntartás célját állandóan vagy időlegesen kizárják a házasok, a házasélet is közönséges és bűnös életviszony; a családi szentély bűntanya, a házastársak bűntársak. Lázadóként szembehelyezkednek a Teremtő nyilvánvaló akaratával. Ha valaki azon mesterkedik, hogy ne legyen élet abból az érintkezésből, amit az Úr az életre rendelt, vagyis ha az érintkezést közvetlenül az Úr ellen kitűzött cél ellen végzi, és magát a fogamzást meghiúsítja, belekontárkodik a Teremtő tervébe, megzavarja az élet tiszta forrását.”

Tehát a Humanae Vitae rangja a tanítások hierarchiájában MAJDNEM HITTÉTEL

A hírrel kapcsolatban lásd az alábbi cikket:
        Egy disszidens bíborban


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA