„Téli fény fesztivál” Karácsony helyett
(forrás: www.kath.net és Vatikáni Rádió – 2008. november 5.)

Oxford/Anglia
Az oxfordi önkormányzat úgy döntött, hogy minden december 25-re és az azt követő napokra eső rendezvényt egyszerűen „Téli fény fesztivál”-nak kell nevezni, és minden Karácsonyra való utalást el kell kerülni. Az angol város vezetőinek nyilvánosan kihirdetett célja, hogy csökkentsék azt a „túlságosan nagy” jelentőséget, melyet a legnagyobb keresztény ünnep a többi vallás kárára élvez.

Az oxfordi városi tanács döntése az ateizmus jele, melyet manapság a vallási közömbösség táplál, mondta Gianfranco Ravasi érsek, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke. Sabir Hussain Mirza, az oxfordi muzulmán tanács elöljárója a város döntésével kapcsolatban kijelentette: „Teljesen össze vagyok zavarodva. Keresztények, muzulmánok és más vallások hívei, mind örömmel várjuk a Karácsonyt.”

Gianfranco Ravasi érsek, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke a Vatikáni Rádiónak azt nyilatkozta, hogy az oxfordi kezdeményezés mögött meghúzódó vágy „nem annyira a túlzások kiküszöbölésével a párbeszéd támogatása, hanem sokkal inkább mindenfajta identitás kiirtása, függetlenül attól, milyen múlt áll ezek mögött.”

Az igazi párbeszédet „éppen az önazonosságok segítségével” érhetjük el, mondta a kúriai érsek. „Ezért én azon a véleményen vagyok, hogy ehelyütt nem csak egy extravagáns dologról van szó, hanem sokkal inkább mindannak tudatos elutasításáról – nem tudom mekkora mértékben –, mely minden ember mögött létezik és a saját énjét meghatározza.”

Míg a múltban azzal próbálkoztak, hogy a vallási szimbólumokat érvekkel győzzék le, „addig ez a mai elutasítás gyakran egyfajta szürke köd. Ez a nem-definiált valami, amit be akarnak vezetni, a mai szekularizáció egyik jellemző tulajdonsága”, jelentette ki az érsek.

„Többé nem tagadják Istent. Teljesen figyelmen kívül hagyják, ezért a pasztorális tevékenység komplexebb, mint valaha, mert egy tagadással szemben még fel lehet hozni érveket, de egy színtelen, szagtalan és ízetlen társadalom kialakításának kísérlete elleni reakció csaknem lehetetlen.”

Ma már nem a korábban meglevő gyakran drámai, de hiteles ateizmussal állunk szemben. „Ma a közöny uralkodik. És ez a közöny minden fölé kiterjed, kiküszöböli a különbözőségeket, és végül talán még abban is megakadályozza az embert, hogy – mint minden nagy vallásban – a lét alapvető témáit illetően fontos kérdéseket tegyen fel, melyek így a semmibe vesznek.”

Ravasi érsek örül annak, hogy a muzulmánok is tiltakoztak az oxfordi döntés ellen. Ez azt mutatja, hogy ők is felfogták annak veszélyét, amit az identitás kiirtásának kísérlete hoz magával.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA