Reakciók és perspektívák a Piuszos püspökök kiközösítésének feloldásával kapcsolatban
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2009. január 26.)

Azért különösen nehéz a fejleményeket időben soron követni és közölni, mert a kiközösítés visszavonása és a Williamson-interjú szerencsétlen, bár valószínűleg nem véletlen időbeli összeesése az Egyház ismert ellenségeinek jókor jött alkalmul szolgált, hogy a figyelmet a katolikus tradícióról egészen más irányba terelje.

Reakciók a sajtóban

Néhány példa a német nyelvterületről: itt a szokásos – egyébként nem bulvár – Egyház ellenes újságok a következő képtelen híreket közölték:

1. Spiegel-online ujjongva hirdette: „A pápa holocaust tagadókat rehabilitált”, majd az ismert hittagadót, U. Ranke-Heinemann asszonyt idézte: „A kereszténység 2000 éves története egyenlő a zsidók 2000 éves üldözésének a történetével”.

2. A Süddeutsche Zeitung így kommentálta az eseményt: „A pápa kibékülése egy visszataszító antiszemitával”.

3. A Frankfurter Rundschau ostorozza a „pápa bűnét”, és felháborodik, hogy a „pápa megkegyelmezett egy holocaust tagadónak”.

4. A TAZ, melyet mindig különösen jámbornak tartottunk, XVI. Benedek pápában még a gonosz „zsinat-megvetőt” is felismeri, miközben kezét tördelve aggódik az Egyház modernsége miatt.

5. A Német Katolikusok Központi Választmánya is beszáll a kórusba, és így nyilatkozik: „Rémület és felháborodás”, láthatólag mind a kettő, a pápa és Williamson miatt.

Kilátások

Az Osservatore Romano még egyszer aláhúzta, hogy a kiközösítések feloldásának semmi köze nincs Williamson püspök egyébként elfogadhatatlan véleményével, majd ezután rávilágít a zsinat bejelentésének 50. évfordulója és visszavonó dekrétum megjelenésének összefüggésére: a zsinatnak az volt a szándéka, hogy a szakadásokat és a sérüléseket orvosolja.

Ugyanekkor a „La Croix” francia katolikus napilap Vatikán tudósítónője, arról számol be, hogy Rómában a legnagyobb mértékben készen állnak a Pius Közösséggel a II. Vatikáni Zsinat jelentőségéről és egyes mondatairól folytatandó nyitott eszmecserékre. Hiszen a zsinaton egyetlen dogmát sem nyilatkoztattak ki, és a Tanítóhivatal elismerésének keretein belül sok mindenről lehet tárgyalni.


A fentiekhez kapcsolódik az a magyarországi hír is, melyet Fogarassy Zoltán küldött a honlapnak közlés céljából:

Valótlan hírek a magyar sajtóban is a Pius Közösség püspökeivel kapcsolatban

A Hír Tv vasárnapi (2009. január 25-i) műsorán folyamatosan szalagcímben futó hírek egyike foglalkozott a kiközösítés feloldásával. Azt a – talán tájékozatlanságból eredő – égbekiáltó butaságot írták le, hogy XVI. Benedek feloldotta 4 püspök kiközösítését, akiket még a 70-es években sújtottak ezzel a büntetéssel, holokauszt-tagadásuk miatt.

A valóság ezzel szemben az, hogy a II. Vatikáni Zsinat néhány döntésével szembehelyezkedő, a régi ún. tridenti liturgiához és az Egyház hagyományos tanításához ragaszkodó francia Marcel Lefevbre érsek a Vatikán kifejezett tiltása ellenére 1988-ban 4 papot szentelt püspökké. Ezt a 4 papot sújtotta aztán Róma kiközösítéssel, és ezt a kiközösítést oldotta most fel a Szentatya. Az eseményekben a holokauszt, annak tagadása vagy elismerése semmiféle szerepet nem játszott.

Ez a hamis hír sajnálatos módon teljesen alkalmas arra, hogy a katolikus Egyházat, a Szentatyát minősíthetetlen stílusban gyalázók számára „érveket” adjon, megtévesztve ezzel az egyházi kérdésekben tájékozatlan, jószándékú embereket is, mint ahogy ezt sajnos már több internetes fórumon tapasztalni is lehet.

Az esetleges tájékozatlanságból eredő jóhiszemű tévedést mára már súlyosbítja az a tény, hogy a televízió azokra az e-mailekre, melyek erre a hibára hívták fel a figyelműket, semmilyen módon nem reagált.

A cikkel kapcsolatban lásd a következő hírt:
     Pár gondolat a kiközösítések feloldásának kapcsán a médiáról


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA