„Hogy Jézus Krisztus evangéliuma továbbra is szabadon hirdethető legyen”
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2009. február 20.)

Figyelmeztetés: Ugyan igaz az a mondás, hogy egy csecsemőnek minden vicc új, és ezért talán helyesebb lenne minden olyan hír előtt, mely egy régebbinek a folytatása, bizonyos mértékig ismertetni az előzményeket is, a mostani hír-áradat miatt ez szinte lehetetlen. Ezért arra kérem az olvasókat, hogy a „frissítés” oldalon nézzenek utána az elmúlt hetek cikkeinek, azokban megtalálják mindennek az előzményét.


A summorum-pontificum.de internetes portál február 20-án két aktuális hírről tudósított, mely közvetlenül kapcsolódik nem csak az elmúlt napok eseményeihez, de a „Hogyan árulják el a főpapok Krisztus Egyházát” című cikkhez is. E két cikk annyira elképesztő, és még azoknak is, akik eddig is tudatában voltak a modernisták hittagadásának, annyira meglepő, hogy a döbbenet szinte lehetetlenné tesz minden reakciót. Akik eddig abban a vágyálomban éltek, hogy a zsinatosok hitének köze van a katolicizmushoz, remélhetőleg felébrednek ezen álmukból, és sürgősen visszatérnek a valóban katolikus útra.


A „Katolikus Teológia Európai Társaság” felhívással fordult a világhoz, melyben keserű panaszban tört ki, hogy a négy Pius-püspök kiközösítésének feloldása egyesületük és az Egyház legnagyobb javait kérdőjelezi meg: nevezetesen a teológiának azt a lehetőségét, hogy a többi tudománnyal szót válthasson, és az egész egyházban ökumenikus és vallások közötti párbeszédet folytathasson.
     Elsőként álljon itt a felhívás szövege, utána pedig a társaság tiszteletbeli elnökének, Hühnermann-nak a nyilatkozata, aki a pápát hivatali visszaéléssel vádolja.

1.
A „Katolikus Teológia Európai Társaság” felhívása a világhoz

A társaság kuratóriuma február 15-én ülést tartott, melyen 20 európai ország teológusai és teológusnői vettek részt. Ebből az alkalomból mély aggodalmunknak adunk hangot a katolikus Egyház jelenlegi válsága miatt, melyet a négy Pius-püspök kiközösítésének feltétel nélküli feloldása váltott ki. Ezek az események az Egyház belső egységét fenyegetik, és tanúságtételeinek hitelességét a világban nagy mértékben megkérdőjelezik (Gaudium et spes). Ennek következtében a teológia vitaképessége egyetemes összefüggésében alapjaiban lett fenyegetve.

A II. Vatikánum fogadtatásának központi alapjai forognak kockán, melyeket ismét világossá kell tenni: nevezetesen
     – a kinyilatkoztatás és a tradíció, a katolikus tan, valamint a liturgia dinamikus jellegét (Dei verbum, Sacrosanctum concilium);
     – az Egyház vezetésének kollegiális gyakorlatát (Lumen gentium); – a lelkiismeret- és a vallásszabadság tökéletes rspektálását (Dignitatis humanae);
     – az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd aktív támogatását (Unitatis redintegratio, Nostra aetate).

Más keresztény egyházak tagjai, akikkel évtizedek óta párbeszédben állunk, kétségbe vonják annak komolyságát, mellyel Rómában az ökumenikus összenövés konkrét lépéseit keresik.
     Az események világosan megmutatják, hogy a keresztény nők és keresztény férfiak nagy többsége elvesztette a bizalmát abban, hogy Róma a II. Vatikáni Zsinat újításait komolyan tovább akarja vinni. A válság nagyon mélyre nyúlik.

Az Egyház szolgálatában álló teológusokként és teológusnőkként olyan intézkedéseket remélünk, melyek új bizalmat teremtenek, hogy ezáltal Jézus Krisztus evangéliuma továbbra is szabadon hirdethető legyen.

Gent, 200ö. február 15.


2. A „Katolikus Teológia Európai Társaság” tiszteletbeli elnökének nyilatkozata


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA