Egy rabbi éles szavai – a pápát kritizálók ellen
Ami a keresztényeket és a zsidókat valóban összeköti
(forrás: www.summorum-pontificum.de és www.fsspex.info – 2009. február 12. és 13.)

Figyelmeztetés: Ugyan igaz az a mondás, hogy egy csecsemőnek minden vicc új, és ezért talán helyesebb lenne minden olyan hír előtt, mely egy régebbinek a folytatása, bizonyos mértékig ismertetni az előzményeket is, a mostani hír-áradat miatt ez szinte lehetetlen. Ezért arra kérem az olvasókat, hogy a „frissítés” oldalon nézzenek utána az elmúlt hetek cikkeinek, azokban megtalálják mindennek az előzményét.


Az elmúlt hetekben az a furcsaság is előállott, hogy miközben katolikus főpapok és teológusok sokasága támadta a pápát, más vallások képviselői védelmükbe vették őt. Ilyen volt a már idézett anglikán lelkész, és két zsidó rabbi nyilatkozata is. Egy harmadik rabbi, Yehuda Levin – úgy tűnik – tisztábban látja a helyzetet, mint sok ú. n. katolikus megszólaló.
     Levin egy New York Brooklyn városrészében épült zsinagóga alapítója. Vallásilag konzervatív, és mindenekelőtt a homoszexualitás és az abortusz ellen harcol. Ezen kívül tanácsadó tagja a „Jews Against Anti-Christian Defamation” (Zsidók az antikeresztény rágalom ellen) nevű szervezetnek.

Most a vele készült két riport részletei következnek.


1. fejezet
Levin rabbi február 10-i interjúja

A prominens rabbi, Yehuda Levin, aki Észak-Amerikában több mint ezer rabbit képvisel, az elmúlt héten a kanadai életvédő LifeSiteNews.com internetes újságnak a XVI: Benedek pápával kapcsolatos legújabb vitáról és a Pius-püspökök kiközösítésének feloldásáról beszélt. Az interjút február 10-i dátummal hozták nyilvánosságra. A rabbi beszélgetőpartnere John-Henry Westen volt. Néhány részlet az interjúból (melyet csaknem minden katolikus internetes portál átvett, köztük az fsspx.info is).

Yehuda Levin rabbi kijelentette, hogy ő a média Benedek pápát támadó megnyilvánulásait kevésbé az egyik püspök holocaustot vitató és média által felnagyított kijelentésére vezeti vissza, mint inkább arra, hogy a pápa intézkedése által újra sok, konzervatív erkölcsi elképzeléssel rendelkező katolikus találhatja meg a helyét a katolikus Egyházban. A Szent X. Pius Papi Közösség körüli hívek arról ismertek, hogy nem csak a misét ünneplik a régi latin formában, hanem az erkölcs kérdéseiben is zavartalanul a hagyományos tanításhoz ragaszkodnak. A rabbi szerint, az ő teljes beilleszkedésük az Egyházba azon katolikusok számát, akik a tradicionális családért és az abortusz ellen vannak, különösen Európában jelentősen megnövelné.

Levin rabbi úgy véli, hogy a Vatikán messzemenően méltányosan reagált a Piuszos-püspök, Richard Williamson kijelentéseire. Ez ugyan azon „nevetséges” vádakat, melyek szerint a pápa antiszemita, végül el fogja hallgattatni, de magát a vitát egészében nem. „A Vatikán e kérdésben teljesen egyértelműen visszautasította Williamson püspököt, és ezután a zsidó közösségek nyilatkozatai szerint úgy látszik, hogy minden ismét a megszokott mederben megy tovább”, mondta a rabbi. De ez a baloldali katolikusok dühét mind az Egyházon belül, mind azon kívül csak tovább fogja szítani, mert most már nekik maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy a pápa elleni támadások tovább folytatódjanak.

A német disszidens-teológus, Hans Küng, aki nemrégen egy újságcikkben azt nyilatkozta, hogy Barack Obama jobb pápa lenne, mint XVI, Benedek, egyike ezen baloldali katolikusoknak. A német „Süddeutsche Zeitung” újságban Küng azt mondta, hogy azt kívánja, bárcsak Obama lenne a pápa. „A hangulat nyomasztó, a reformok megakadása bénító, az Egyház válságban van”, jelentette ki Küng. „Ratzinger képtelen a tanulásra a születésszabályozás és az abortusz kérdéseiben, idegenkedik minden komoly reformtól, zsarnoki, és hivatali vezetése nem átlátható, az emberek szabadságát és jogait pedig korlátozza.”

A nagy média-állomások csak nagyon akadozva tudósítottak azokról a lépésekről, melyet a Vatikán és a Szent X. Pius Papi Közösség a Williamson ügy kapcsán hozott, és a zsidó szervezetek ezért izgatták fel magukat még sokáig a kiközösítést feloldó döntés miatt. Csak miután e hírek lassan eljutottak e zsidó szervezetekhez is, enyhítettek ezek a nyomásukon. Azon a nyomáson, amit a liberális katolikusok a pápa elleni kritikájukra használtak fel.
     Két liberális német teológus lemondásra szólította fel a pápát. Több püspök is megkritizálta a pápát, különösen Karl Lehmann bíboros, a német püspöki konferencia korábbi elnöke.

Levin rabbi véleménye szerint azért a válság reményteljes kilátással is szolgált: „Most már mindenki számára világossá vált az a nagy veszély, mely azáltal keletkezett, hogy az Egyház néhány magas méltósága nekilátott saját egyháza szétzúzásának és saját pápája megtámadásának. Mindebben az a jó, hogy a frontok most világossá váltak.”

„Úgy gondolom – mondta a rabbi –, hogy a megoldás abban rejlik, hogy az Egyház az ellenszegülés e fajtáját a legnagyobb keménységgel kezelje.” És ehhez még hozzátette: „A pápa számára ez világos jel kell legyen, milyen hallatlanul fontos, hogy az egész világon a megfelelő emberek legyenek a megfelelő helyre helyezve.” Az Egyház híveinek egyértelmű vezetést kell kapniuk, akik az Egyház tradicionális tanításával teljes megegyezésben állnak.”


2. fejezet
Levin rabbi február 11-i interjúja

A média-kampány csak elterelő hadművelet
Az Egyház balszárnya elpusztítja a hitet

Ezt az interjút ugyan szintén a LifeSiteNews készítette, de egy nappal az előző után, és a beszélgetőtárs ezúttal egy nő, Hilary White volt. Levin rabbi szavai kiegészítik az előző interjújában elmondottakat.

„A disszidens baloldali mozgalom a katolikus Egyházban az elmúlt 40 évben súlyosan aláásta a katolikus Egyház erkölcsi tanítását az élet védelmét és a családot érintő kérdésekben. Én támogatom azokat az erőfeszítéseket, melyekkel a tradicionális beállítottságú csoportokat újra ki akarják békíteni az Egyházzal, mert én az egész helyzetet látom, és eszerint a katolikus Egyháznak van egy problémája. Mégpedig az, hogy az Egyháznak van egy erős baloldali szárnya, mely a hitnek felmérhetetlen károkat okoz.”

Levin rabbi kijelentette, hogy ő „tökéletesen” megérti, miért olyan fontos a kibékülés: azért, hogy az abortusz és a homoszexuális mozgalmak ellen jobb ellenállást tudjanak kifejteni. „Az csak világos, hogy a templomok padjait nem lehet kulturális katolikusokkal és liberálisokkal megtölteni, akik csak ahhoz járulnak hozzá, hogy az Egyházat tönkretegyék, és az Egyház értékeit korrumpálják. Ennek a korrumpálásnak olyan hatása van, mely a világ összes vallási közösségére kihat. Mit tesz a pápa? Megpróbálja a tradicionalistákat visszaszerezni, mert ők egy sor fontos dologgal tudnak a katolikus Egyház gazdagságához hozzájárulni. Ha ebbe a folyamatba szándéktalanul olyan valaki is belekerül, aki a tradicionális környezetben bizonyos szerepet játszik és a holocaustról nagyon különös dolgokat állít, akkor sem lehet a gyermeket a fürdővízzel együtt kiönteni, és a magát a pápát kiközösíteni, ez lehetetlenség.”

Január végi római látogatása alkalmából Levin rabbi a LifeSiteNews-nak azt nyilatkozta, hogy a kiközösítés feloldása miatt indított média-kampány szerinte elterelő hadművelet. Levin rabbi abból a célból tartózkodott Rómában, hogy magas vatikáni méltóságokkal a vallások közötti dialógus számára olyan „új gondolkodási módot” vitasson meg, melynél mindkét fél közös etikai alapmeggyőződései – különösen az élethez való jog és a természetes házasság szentsége – szolgálnának alapul.

„Egyáltalán az a legfontosabb – mondta –, hogy a gyermekeket megvédjük az abortusztól, és a gyermekek és fiatal emberek lelkét megvédjük a zűrzavartól, úgy hogy abban segítünk nekik, hogy az élet és a család védelmének kérdésében a jó és rossz között különbséget tudjanak tenni. Ez az az irány, melyet az ökumenizmusnak és a vallások közötti párbeszédnek követnie kell.”

A katolikus Egyház tradicionális mozgalma nem csak a tanban való ortodoxiájáról és a jámborság ódivatú formáiért való lelkesedéséről ismert, hanem az Egyház erkölcsi tanai iránti hűségéről és a posztmodern szekuláris szexuális elképzelések elleni ellenállásáról is. Az Egyházban a liberálisok, különösen Európában, a Pius Közösséggel szembeni minden közeledést elkeseredetten visszautasítottak, és különösen hevesen fordultak a pápa által nemrégen felszabadított régi mise ellen.
     Miért lát ebben veszélyt a rabbi? Azért, mert a hithű katolikusok és az ortodox zsidók minden teológiai különbözőséget figyelmen kívül hagyva sok társadalmi kérdésben egyet akarnak vagy legalábbis egyet kellene akarniuk.

(a szerkesztő megjegyzése: Levin rabbi nyilatkozatai eszembe juttatták Lefebvre érsek szavait. Ő többször elmondta, hogy a hithű zsidókkal és a hitüket komolyan vevő másvallásúakkal nagyon jó kapcsolatot tartanak fenn, mert tisztelik egymás álláspontját. A baj nem a vallásukhoz kompromisszumok nélkül ragaszkodókkal van, hanem azokkal, akik valójában nem veszik komolyan hitüket, és e világhoz igazítják azt.
     Andreas Steiner atya, a Pius Közösség egyik legradikálisabb képviselője a Szentföldről szóló beszámolójában nemrég azt írta, hogy Jeruzsálem ortodox zsidó negyedében tett látogatása után úgy gondolja, hogy azok a zsidók, akik a Szentírás szerint az idők végezetén megtérnek, ezekből a hithű zsidókból fognak kikerülni.)


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA