„TÁMOGATÁS XVI. BENEDEK PÁPÁNAK”

Franciaországból indult az az aláírásgyűjtés, mely a pápát támadók ellensúlyozására, a pápa melletti kiállásra szólít fel. Az ív eredetileg csak a három nagy világnyelven jelent meg, de a csatlakozók nagy létszámára és nemzetiségükre való tekintettel egyre jobban bővül. Napokon belül már magyar nyelven is olvasható lett. Az aláírás-ív a következő oldalon érhető el magyar nyelven:

http://www.soutienabenoitxvi.org/index.php?lang=hg

A hír minden tradicionális közösség, illetve internetes újság honlapján napokon belül megjelent, így többek között a Szent X. Pius Papi Közösség különböző nemzetiségű honlapjain is. Bár időközben mások is – pl. www.kath.net, Pro Missa Tridentina, Una Voce Deutschland és Pro Sancta Ecclesia – indítottak aláírásgyűjtést a pápa támogatására, a legnépszerűbb ez az ív maradt.

A levél magyar szövege:


„TÁMOGATÁS XVI. BENEDEK PÁPÁNAK”

Írja alá a pápának címzett levelet Benedek XVI !

Egyszerű katolikus hívek megnyilvánulása.

Ez a levél különböző, és különféle irányzatokhoz tartozó katolikus híveket fog egybe, akik támogatni kívánják a pápát ebben a bátor cselekedetében. Azok, akik ezt az internetes oldalt létrehozták, biztosítják Önt az aláírók nevének teljes titokban tartásáról. Az aláírások jegyzéke kizárólag a Szentszéknek lesz megküldve.

Január 21-én, Szentséges Atya, Ön úgy döntött, hogy véget vet a kiközösítésnek, amely a Szent X. Pius Testvérület püspökeit sújtotta. E bátor lépésével úgy járt el, mint jó pásztora az Istentől Önre bízott nyájnak.

Mi, férfiak és nők, akik részt veszünk településünk életében, apák és anyák vagyunk, családosok vagy nőtlenek, illetve hajadonok, viharos idők után, amikor „a hajócska elboríttatnék a haboktól”, Önnel kívánjuk építeni a jövő Egyházát annak hagyományával mint fundamentummal. Ez a célkitűzés elkerülhetetlenül magába foglalja a hit továbbadását a jövendő nemzedékeknek a katolikus liturgia szeretete és az emberi élet védelme által.

E levéllel mindenekelőtt ki szeretnénk fejezni Ön iránt mélységes hálánkat. Jóllehet történelmi jelentőségű gesztusa ellenségességgel és zavart keltő visszhangokkal találkozott egyes személyek és sajtószervek részéről, bennünk hallatlan örömöt ébreszt és reménnyel tölt el minket. Mi a pontifikátusa kezdetén megfogalmazott kérésének megfelelően imádkoztunk az Ön szándékáért: „Imádkozzatok értem, hogy ne fussak el a farkasoktól való félelmemben!” (XVI. Benedek, 2005. április 25.)

E levél aláírásával és azzal, hogy feltüntetjük életkorunkat és gyermekeink számát, azt kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy Önnel együtt építeni akarjuk a kereszténységet a minket követő nemzedékek javára, egész szívünkből remélve, hogy a jövő keresztényei magabiztosak lesznek és az egész világ előtt megvallják majd hitüket.

Ezért a gyermeki tisztelet szellemében biztosítjuk Önt támogatásunkról és mindennapi imádságainkról pápai törekvéseiért, hogy az Anyaszentegyház megerősödve fölemelkedjék általuk.

„Semmi sem táplálja jobban a semmirekellők merészségét, mint a derék emberek gyöngesége.” (XIII. Leó, Sapienta Christiana enciklika, 1890. január 10.)


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA