Isten kiszolgáltatta őket alávaló szenvedélyeiknek

Guido Westerwelle, Németország külügyminisztere, a kancellár helyettese, tehát a német kormány második embere, a liberális párt vezetője, bejelentette, hogy „házasságot köt” barátjával, azaz egy férfival.

Ennyi a hír: a Német-Római Szent Birodalom (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) területén alakult egyik állam második embere olyan valaki, aki hivatalosan és bevallottan égbekiáltó bűnben él. Egy olyan államban, melyet ma a keresztény-demokratikus unió vezet.

Kommentár helyett – bár mindenki számára ismert – emlékeztetőül idemásolom Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelének első fejezetéből a 24-32. verset:

Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját testüket. Hiszen Isten igazságát fölcserélték a hamissággal, s inkább a teremtményeknek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtőnek, aki mindörökké áldott. Amen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten alávaló szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel cserélték föl. Ugyanúgy a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, agymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot. De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét. Amint Istent nem méltatták arra, hogy elismerjék, úgy Isten is romlott eszükre hagyta őket, hadd viselkedjenek alávalóan. Telve is vannak minden gonoszsággal, romlottsággal, telve irigységgel, gyilkos szándékkal, vetélkedéssel, ármánykodással, gonoszlelkűséggel. Árulkodók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, kevélyek, oktalanok, megbízhatatlanok, lelketlenek, hitszegők, könyörtelenek. Fölismerték ugyanis Isten rendelkezését, hogy aki ilyesmit tesz, méltó a halálra, mégis megteszik, sőt még helyeselnek is a tetteseknek.

2010. szeptember 20.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA