hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2018. JÚLIUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
JÚLIUS HÓNAPBAN
:
július 1.július 2.

július 6.

július 7.
július 8.

július 14.
július 15.

július 16.

július 17.
július 19.
július 22.

július 24.

július 25.

július 26.

július 29.

július 31.
JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK ÜNNEPE
(PÜNKÖSD UTÁNI HATODIK VASÁRNAP)
(Keresztelő Szent János nyolcada)
Léctio: Zsid 9,11-15; Evangélium: Jn 19,30-35
SARLÓS BOLDOGASSZONY
Léctio: Én 2,8-14; Evangélium: Lk 1,39-47
Szent Péter és Pál apostolok nyolcada
Léctio: Sir 44,10-15; Evangélium: Mt 14,22-33
Szent Cirill és Metód püspökök és hitvallók
PÜNKÖSD UTÁNI HETEDIK VASÁRNAP
Léctio: Róm 6,19-23; Evangélium: Mt 7,15-21
Szent Bonaventura püspök, hitvalló és egyháztanító
PÜNKÖSD UTÁNI NYOLCADIK VASÁRNAP
Léctio: Róm 8,12-17; Evangélium: Lk 16,1-9
Kármelhegyi Boldogasszony
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 11,27-28
Szent András és Benedek remeték és vértanúk
Páli Szent Vince hitvalló
PÜNKÖSD UTÁNI KILENCEDIK VASÁRNAP
Léctio: Péld 31,10-31; Evangélium: Mt 13,44-52
Szent Kunigunda szűz
(Szent Jakab apostol vigiliája
SZENT JAKAB APOSTOL
Léctio: 1 Kor 4,9-15; Evangélium: Mt 20,20-23
SZENT ANNA, SZŰZ MÁRIA ANYJA
Léctio: Péld 31,10-31; Evangélium: Mt 13,44-52
PÜNKÖSD UTÁNI TIZEDIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 12,2-11; Evangélium: Lk 18,9-14
Szent Ignác hitvalló


Szent Atanáz püspök és egyháztanító
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA