hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. MÁRCIUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
MÁRCIUS HÓNAPBAN
:
március 3.

március 6.

március 7
március 8.
március 9.
március 10.

március 12.
márius 13.

március 15.

március 16.

március 17.

március 18.
március 19.

március 21.
március 24.

március 25.

március 27.

március 28.

március 31.

ÖTVENEDVASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 13,1-13; Evangélium: Lk 18,31-43
HAMVAZÓSZERDA
Léctio: Joel 2,12-19; Evangélium: Mt 6,16-21
Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanító
Istenes Szent János hitvalló
Római Szent Franciska özvegy
NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA
Léctio: 2 Kor 6,1-10; Evangélium: Mt 4,1-11
Nagy Szent Gergely pápa, hitvalló és egyháztanító
Tavaszi kántorböjt szerdája
Léctio: 2 Móz 24,12-18; 3 Kir 19,3-8; Evangélium: Mt 12,38-50
Tavaszi kántorböjt pénteke
Léctio: Ez 18,20-28; Evangélium: Jn 5,1-5
Tavaszi kántorböjt szombatja
Léctio: 1 Tesz 5,14-23; Evangélium: Mt 17,1-9
NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Léctio: 1 Tesz 4,1-7; Evangélium: Mt 17,1-9
Jeruzsálemi Szent Cyrill püspök, hitvalló és egyháztanító
SZENT JÓZSEF ÜNNEPE
Léctio: Sir 45,1-6; Evangélium: Mt 1,18-21
Szent Benedek apát
NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA
Léctio: Ef 5,1-9; Evangélium: Lk 11,14-28
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Léctio: Iz 7,10-15; Evangélium: Lk 1,26-38
Damaszkuszi Szent János hitvalló és egyháztanító
Léctio: Bölcs 10,10-17; Evangélium: Lk 6,6-11
Kapisztrán Szent János hitvalló
Léctio: Bölcs 10,10-14; Evangélium: Lk 9,1-6
NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Léctio: Gal 4,22-31; Evangélium: Jn 6,1-15Szent Atanáz püspök és egyháztanító
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA