Katolikus papot vett fel egy olasz szabadkőműves páholy

(forrás: www.kath.net - 2005. augusztus 8.)

Az Agentur Aciprensa arról számolt be, hogy egy olasz szabadkőműves páholy katolikus papot vett fel tagjai sorába. A pap nevét titokban tartják. Fabio Venzi nagymester egy konferencián kijelentette, hogy ezt a felvételt „a nyitás gesztusaként” kell értelmezni. Állítása szerint még egyetlen páholy sem tett ehhez hasonlót a katolikus Egyházzal szemben, és ezzel a kijelentésével elhatárolta magát más szabadkőműves páholyoktól, akik szerinte „a szabadkőművességnek antiklerikalizmusukkal világszerte kárt okoztak”. A szabadkőművesség és a katolikus Egyház inkompatibilitásával kapcsolatban számos tévedés van, vélte Venzi. Minden vatikáni dokumentum egy olyan szabadkőművességre vonatkozik, amely szerinte „irreguláris” és „nem reprezentálja az igazi szabadkőművességet”.

 

A „régi” egyházjog (Codex Iuris Canonici, 1917) can. 2335-ben kimondja, hogy a szabadkőművességbe való belépés a kiközösítés terhe mellett tilos. Az 1983-as új CIC a szabadkőművességet nem nevezi meg kifejezetten.  Emiatt a homályosság miatt hozta (az akkori) Joseph Ratzinger bíboros 1983. november 26-án nyilvánosságra a hittani kongregáció állásfoglalását, amelyben ez áll: „Az Egyház elítélő véleménye a szabadkőműves egyesületekkel kapcsolatban változatlan marad, mert azok elveit az Egyház saját tanításával mindenkoron összeegyeztethetetleneknek tekintette. Ezért a belépés e közösségbe továbbra is tiltott marad.”

²²²

vissza a HÍREK oldalra